Dobor József:

Veszélyes szervetlen anyagok felhasználásának katasztrófavédelmi szempontú elemzése és a szervetlen kémia technológiai folyamatainak összefoglalása

Absztrakt

Jelen írásommal cikksorozatom, ötödik és egyben befejező részéhez érkeztem. Kitűzött célom a vegyipar mindennapjait, az időnként bekövetkező ipari balesetekből adódó tanulságok konzekvenciáit a felsőoktatás, adott szakának természettudományos tárgyainak kiegészítésére alkalmazzam. Az esettanulmányokon keresztül történő rávilágítás az ipart kísérő káresemények problémáira, a múlt megértése, mely a technológiai társadalom számára a jövőt jelentheti. Persze csak abban az esetben, ha az analízis eredményei befolyásolják a szabályozásokat, azok aktualizálását, és az üzemek elkötelezettségét arra, hogy tevékenységük minden apró technológiai lépése a kémiai biztonság fundamentumán nyugodjék. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Zrínyi Miklós Habilitációs Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült. A kutatási téma címe: A közszolgálat személyi állományának képzésfejlesztési lehetőségei a természettudományok oktatása kapcsán

With this present letter I arrived at the fifth and final part of my article. My aim is to apply the consequences of the chemical industry's everyday life, from the occasional industrial accidents to the supplementation of the natural sciences of higher education. Through exposure to case studies, the lighting of industry-related damage events, the understanding of the past can mean the future for the technological society. Of course, only if the results of the analysis influence regulation, update them, and the commitment of the plants to keep all the small technological steps of their activity on the basis of chemical safety. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Miklós Zrínyi Habilitation Program.” Title of the research topic: Training opportunities for the training of civil servants in the teaching of natural sciences (at university, college).

Kulcsszavak: kémia, szervetlen vegyipar, veszélyes anyag, esettanulmány, vegyi baleset ~ chemistry, inorganic chemical industry, dangerous substance, case study, chemical accident

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz