Kuti Rajmund; Papp Bendegúz:

Analysis of decision-making skills during disaster management operations

Absztrakt

Damage elimination operations carried out by disaster relief interveners – whether the task is fire extinguishing, technical rescue, flood control or civil protection intervention - depend on the managers, in other words, on the preparedness of those who are entitled to make decisions. Decision-making skill is one of the most important skills in controlling damage elimination tasks, which also strongly influences the efficiency of execution. In Hungary, firefighting and technical rescue intervention tactics and management within organized frames has been developed based on a 150-year experience, furthermore, it has been largely shaped by technical, social and economic changes over the last few years. The skills of decision-makers have also undergone a continuous development as a result of continuous growth of the requirements imposed on them. Developing decision-making skills, managing challenges caused by ongoing changes, both are important, current tasks. The authors investigated the possibilities for developing decision-making skills. By publishing their results, their aim is to contribute to the efficiency of decision-making in operation management.

A katasztrófavédelmi beavatkozó egységek által végrehajtott kárfelszámolási műveletek – legyen az tűzoltás, műszaki mentés, árvízi védekezés, vagy lakosságvédelmi beavatkozás – sikere nagyban függ az irányítást végzők, másképp fogalmazva a döntések meghozatalára jogosult személyek felkészültségétől. A döntéshozási képesség az egyik legfontosabb képesség a kárfelszámolási feladatok irányításában, amely erősen befolyásolja a végrehajtás hatékonyságát is. Magyarországon a szervezett keretek közötti tűzoltási és műszaki mentési beavatkozási taktika és irányítás 150 év tapasztalatai alapján került kialakításra, amely a technikai, társadalmi, gazdasági, változások hatására nagymértékben formálódott az elmúlt évek során. A döntéshozók készségei is folyamatos fejlődésen mentek át, a velük szemben támasztott követelmények folyamatos növekedésének hatására. A döntéshozatali készségek fejlesztése, a folyamatos változások által okozott kihívások kezelése, fontos, aktuális feladatok. Jelen cikk szerzői kutatásaik során a döntéshozatali képesség fejlesztési lehetőségeit vizsgálták. Céljuk, az eredményeik közreadásával hozzájárulni a műveletirányítás során meghozott döntések hatékonyságának növeléséhez.

Kulcsszavak: disaster management, operation management, decision-making, skills, training ~ katasztrófavédelem, műveletirányítás, döntéshozatal, döntési készségek, képzés

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz