Kondás Katalin:

Adatok védelme a börtönökben

Absztrakt

Az új adatvédelmi törvény, új szabályozókat követel. Az adatvédelem minden szakterületen kiemelkedően fontos. Nincs ez másképp a börtönök mindennapjaiban sem. Az adatokat feldolgozó személyeknek feltétlenül meg kell ismerni az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, a hozzáféréseik fontosságát. Az informatikai rendszer üzemeltetése során nagymértékű figyelmet kell fordítani az adatok sértetlenségére, ezzel együtt a felhasználók jogosultságainak karbantartására. A cél egy tudatos felhasználókkal rendelkező rendszer kialakítása. Cikkemben összefoglalom, mely speciális adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat szükséges ismerni a börtönökben. Feltárom a visszatérő felhasználói hibákat, illetve javaslatot teszek annak javítására.

The new Data Protection Law, following the new regulators. Data protection is extremely important in any field. It is no different either in prisons every day. The data processing person must be recognized in legislation on data protection, the importance of access. During the operation of large-scale IT systems attention to data integrity, along with the maintenance of rights of users. The aim is to create a system-conscious user with. I summarize my article, which is necessary to know the rules on data protection in special prisons. I reveal the return of user errors, or propose to do to improve.

Kulcsszavak: adatvédelem, személyes adat, jogosultság, informatika ~ data protection, personal data, permission, IT

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz