Papp Bendegúz:

David Etkin.: Disaster Theory; Elsevier 2016, 386 oldal. (Könyvrecenzió)

Absztrakt

Jelen recenzió David Etkin Disaster Theory című tankönyvét kívánja elemezni, mely alkotásban a szerző kísérletet tesz egy rendkívül szerteágazó, interdiszciplináris tudományterület, a katasztrófatudomány alapjainak definiálására. Ahhoz, hogy katasztrófavédelemmel foglalkozó tudósok, szakemberek és egyetemi hallgatók hatékonyan tudjanak szakterületükön tájékozódni, szükséges tisztában lenniük bizonyos elméleti-filozófiai kérdésekkel, melyre ez a kötet lehetőséget biztosít. A katasztrófavédelem hazai és nemzetközi fejlesztéséhez mára elengedhetetlen a folyamatos kutatás és látókör-szélesítés, melynek egyik legfontosabb eredménye a tudományelmélet állandó megújítása. A Disaster Theory nagy jelentőségű, tematikájának aktualitása és precíz szerkesztése révén az egyetemi oktatás kötelező olvasmányává válhatna.

This review seeks to analyze the textbook of David Etkin's Disaster Theory, in which the author attempts to define the principals of a highly diversified, interdisciplinary field of disaster science. In order for scientists, practitioners and university students dealing with disaster prevention to be able to efficiently know their field of expertise, it is necessary to get informed about certain theoretical-philosophical questions which is provided by this volume. For today's domestic and international development of disaster management, continuous research and broadening of the horizons are indispensable, one of its most important factors is the constant renewal of theoretical science. Disaster Theory is of great significance and could be a compulsory reading of university education through actuality of its topics and its precise editing.

Kulcsszavak: katasztrófaelmélet, könyvrecenzió, David Etkin ~ Disaster Theory, book review, David Etkin

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz