Ruzsa Dóra:

Beavatkozó állományú tűzoltókat érintő munkahelyi stresszmodellek és pszichoszociális kockázati tényezők

Absztrakt

Ismertetésre kerül a stressz fogalma és jelentősége. Időtartamtól, ismétlődéstől függően különböző fajták lesznek elkülönítve. A haladási irány az általános, majd egyenruhás stressz felől vezet tölcsérszerűen a beavatkozó állományú tűzoltókat érő stresszig. Csoportosításra kerülnek különböző munkahelyi stresszmodellek a tűzoltói hivatás szempontjából. A modellek tekintetében jellemzésre kerül a tűzoltói munkakör, amely értelmében láthatóvá válik, hogy a magas stresszel járó munka típusába tartozik, így magas követelmények és alacsony kontroll jellemezik, valamint a leszabályozottság magas mértéke (követelmény-kontroll modell). Továbbá egy másik munkahelyi stressz modell vonatkozásában is méltatásra kerül a tűzoltói munkakör, amelynek értelmében magas erőfeszítés és alacsony jutalom jellemzi, magas túlvállalás dimenzióval egybekötve (erőfeszítés-jutalom egyenlőtlenség modell). A tűzoltókra adaptált modellek bemutatása után a pszichoszociális kockázati tényezők tűzoltókra jellemző mintázatával zárul a cikk.

The concept and importance of stress is described. Depending on the duration and the recurrence, different varieties is separated. The direction of article proceeds getting narrower from general stress across stress of people wear uniform to stress of firefighters. Different workplace stress models are categorized for firefighters. In the case of the models, the job of firefighters is presented. Firefighting is a type of work with high stress, high requirements, low control, and a high degree of control (requirement-control model). In addition, another job stress model is also considered that firefighting is a job with high effort and low reward, and with a high-overtaking dimension (effort-reward inequality model). Following the introduction of models adapted to firefighters, the article finishes with the psychosocial risk factors of firefighters.

Kulcsszavak: tűzoltó, harci stressz, stressz modell, pszichoszociális kockázati tényező, munkahelyi stressz ~ firefighter, combat stress, stress model, psychosocial risk factor, workplace stress

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz