Németh András:

UAV-k alkalmazása a közfeladatok ellátása során I.

Absztrakt

A pilóta nélküli légijármű rendszerek fejlődése napjainkra jutott el arra a szintre, ami már lehetővé tenné gyakorlatban történő alkalmazásuk széleskörű elterjedését az élet számos területén, így a közfeladatok ellátása során is. A felhasznált technológiák jelenleg is zajló forradalma és az UAV rendszerekben történő integrált felhasználása korábban soha nem látott folyamatokat indíthat be többek között a közigazgatási, rendészeti, katonai és katasztrófavédelmi alkalmazások fejlesztése területén, melynek hatására új koncepciók, eljárások kidolgozására nyílik lehetőség. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezeket a korszerű eszközöket és megoldásokat hatékonyan építsük be az érintett szervezetek tevékenység rendszerébe, számos akadály leküzdésére, a gondolkodás stratégiai szinten történő megváltoztatására van szükség, ami érintheti akár a struktúrát, akár az oktatás, kiképzés felkészítés teljes vertikumát. Jelen publikáció keretében a nemzetközi technológiai trendek és globális piaci folyamatok viszonya, valamint a jogszabályi környezet vizsgálatának eredményei kerülnek összefoglalásra, amelyek alapjaiban határozzák meg a kialakítandó műszaki követelményrendszer kereteit. „ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4-3-NKE-71 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült”

The progress of the unmanned aerial vehicle systems has reached the level today that already would enable the extensive spread of usage in practice in many areas of life, thus, carrying out public functions. The revolution of technologies being used also taking place today and the technologies’ integrated usage in the UAV systems might start processes never seen before in the area especially, but not limited to the development of public administration, police authorities, military and disaster management applications and as its effect, there is a new opportunity to get new concepts and processes. However, to make sure to implement these modern equipment and solutions effectively in the activity of the affected organizations, it is necessary to overcome many difficulties and to change the way of thinking at the level of strategy that could affect even the structure and also the entire education and preparation of training. In this publication, the relationship of the international technology trends and the process of the global market and the results of examining legal regulations are summarized that determine fundamentally the structure of the technical requirements that shall be adopted.

Kulcsszavak: : UAS, fejlesztési tendenciák és piaci trendek, jogszabályi környezet~ hUAS, tendency of development and market trends, legal regulations

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz