Csurgai József:

Levegőszűrők hatékonyságának mérése II. rész: Egy csipetnyi aeroszolrészecske- fizika, néhány szó az aeroszolok és az áramló közeg kapcsolatáról

Absztrakt

Jelen írás egy többrészes cikksorozat második munkája, amely betekintést nyújt az aeroszolrészecskék fizikájába, tárgyalja azon legfontosabb törvényszerűségeket, amelyeket figyelembe kell venni az aeroszol mintavételi technikák megvalósításánál a jó mintavételi hatásfok elérése érdekében. A publikáció a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt támogatá-sával, a Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében készült.

The actual paper is the second part of series of papers overviewing basics of the aerosol-particle-physics investigating the most important physical laws and principals that must be taken into account for building a proper aerosol sampling line of high sampling efficiency. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Ludovika Workshop.

Kulcsszavak: aeroszolrészecske-fizika, Knudsen-szám, Stokes-szám, részecske-koncentráció, részecskeméret szerinti eloszlás, egyenérték-átmérő ~ aerosol-particle physics, Knudsen number, Stokes number, particle-concentration, particle-size-distribution, equivalent diameter

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz