Kuti Rajmund:

A katasztrófavédelmi kirendeltségek és a járási hivatalok szerepe a vidék biztonságának növelésében

Absztrakt

A biztonság napjainkban egyre jobban felértékelődik. A felmerülő biztonsági kockázatok, valamint a kialakuló veszélyhelyzetek kezelése a dinamikusan változó biztonsági környezethez történő hatékony alkalmazkodást követel a biztonság fenntartásában közreműködő szervezetektől Magyarországon is. Hazánkban a kormányzat egyre nagyobb hangsúlyt fektet a biztonság, azon belül a vidékbiztonság növelésére, ugyanis annak biztosítása az ország működésének érdekében rendkívül fontos. Magyarországon 2010-ben megkezdődött a közigazgatási és a védelmi szervek reformja, melynek eredményeként új hivatalok és szervezeti egységek kerültek létrehozásra. Írásomban ezek közül a katasztrófavédelmi kirendeltségek és járási hivatalok szerepét vizsgálom a vidék biztonságának növelése tekintetében. A biztonság fenntartásában közreműködő szakmai szervezetek tevékenységének fejlesztése, a folyamatos változások által okozott kihívások kezelése, a jövőbeli fejlesztési irányok kijelölése, fontos, aktuális feladatok. Célom, hogy kutatási eredményeim bemutatásával hozzájáruljak a vidékbiztonság növeléséhez, a jelentkező kihívások kezeléséhez, a vizsgált szervezetek hatékony működéséhez. „A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szent István Egyetem együttműködésével készült.”

Security is becoming more and more valorized today. In Hungary also, the emerging security hazards and the forming emergencies require an effective adaptation to the dynamically changing security environment from organizations involved in security sustainment. In our country, the government is placing more emphasis on increasing security, in particular rural security, since its protection is extremely important for the operation of the country. In Hungary, the reform of administrative and defense departments started in 2010, resulting the creation of new offices and organizational units. In my paper, I will investigate the role of disaster branch offices and district offices in enhancing rural security. Developing the activities of professional organizations involved in security sustainment, addressing challenges caused by continuous changes, designing future development directions are all important and current tasks. My aim is to contribute to enhancing rural security by presenting my research findings, addressing the challenges which are being faced, and the effective functioning of organizations under investigation. „The work was created in cooperation between the National University of Public Service and Szent István University under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance”

Kulcsszavak: Biztonság, vidékbiztonság, katasztrófavédelmi kirendeltségek járási hivatalok ~ Security, land security, disaster management branch offices, district offices

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz