Nagy László; Rácz Sándor:

Tűzoltói feladatok rendszerezése káresetek súlypontjainak kezelésekor

Absztrakt

A komplex problémák megoldására létrehozott tűzoltó erők tevékenységének elemzése, valamint a munkájukra vonatkozó, lehetséges fejlesztési javaslatok kidolgozása kizárólag több szempontú vizsgálat eredményeként lehetséges. A szakma írott, szabályait új elemekkel kiegészíteni, csak úgy lehet, ha tartalmazza azokat az elemeket, amelyek eddig eredményesek voltak, és mindemellett racionálisabb feladat végrehajtást eredményeztek. Az alkalmazott módszerek hatékonyságának a vizsgálata, napjainkban is folyamatos a káresetek elemzésén keresztül. A feladatok tervezésének, szervezésének, és előkészítésének, a gördülékenysége kulcsfontosságú, egy olyan eseménykezelésnél, amelynek az időbeni korlátai szűkösek. Új, vagy újszerű eljárások kialakítása szükséges, amennyiben indokolt a működés optimalizálása. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére, a Concha Győző pályázat keretében készült.

Analysis of fire service activities to manage complex problems and proposals for their development is only possible through considering various factors. Adding new points to the set of written rules of the profession is only possible if it contains elements that previously were effective and in addition, results in a more rational execution of the tasks. Assessment of the efficiency of the methods used is continuous through analysis of the interventions. The smooth planning, management and preparation of the tasks is of key importance in interventions carried out under time constraints. New or novel procedures are required if the need for optimising the operations is justified. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Concha Győző Program.

Kulcsszavak: optimalizálás, hatékonyság, súlypont ~ optimisation, efficiency, critical element

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz