Pántya Péter:

A katasztrófavédelem beavatkozó hatékonyságának fejlesztése a tűzoltósági területen

Absztrakt

Jelen írásban a magyarországi katasztrófavédelem által végzett beavatkozói tevékenység hatékonyságának növelésére elérhető lehetőségek vizsgálata során elért eredmények kerülnek ismertetésre. A fókusz elsősorban a tűzoltósági területen végzett hatékonyságnövelési lehetőségekre irányul, kiemelve a légzőkészülék használatát igénylő eseteket. A vonatkozó kutatás lefolytatásának végső, összegző művében a kutatás egyes szakaszaiban elért és megtalált hazai és nemzetközi megoldások és lehetőségek ismertetésére is sor kerül egyes vonatkozó statisztikai adatokkal és kimutatásokkal együttesen. A könnyebb érthetőséget és illusztrációt a szerző által készített nagyszámú részletes elemzések segítik. A műben összefoglalóan konkrét, bizonyítható javaslatok kerülnek megadásra a beavatkozási hatékonyság területén. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Zrínyi Miklós Habilitációs Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

This paper reviews the possibilities available to increase the efficiency of disaster management interventions in Hungary together with their results. The emphasis is primarily on the possibilities to raise efficiency in the field of the fire service, highlighting the cases requiring breathing apparatus. In the final concluding part of the relevant research, the national and international solutions and possibilities found in various phases of the research will be presented together with some relevant statistical data. For the better understanding helping with analyses in large number provided by the author. The paper summarises evidence-based proposals for effective interventions. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Miklós Zrínyi Habilitation Program

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, tűzoltóság, beavatkozás, hatékonyság, fejlesztés ~ disaster management, fire service, intervention, efficiency, development

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz