Takács Krisztina:

Ivóvízellátás biztosításának típusai és annak biztonsági kérdései

Absztrakt

Világszerte ismert tény, hogy a fokozódó antropogén és környezetei hatások (globális felmelegedés, szennyezett talaj, urbanizáció, túlnépesedés stb.) miatt egyre nehezebb biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet a Föld megnövekedett népessége számára. Hazánkban, az utóbbi évtizedben a lakosság ivóvíz fogyasztási szokásainak változása is megfigyelhető. A lakosság körében a csapvíz fogyasztása mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a palackozott ásványvizek is. A cikk elkészítésével célom volt, hogy bemutassam az ivóvízellátás biztonsági kérdéseit, összegyűjtsem az ivóvízre - beleértve csapvíz, palackozott ásványvíz- vonatkozó jogszabályi hátteret. Írásomban vizsgálom a hazai vízfogyasztási szokásokat, illetve elemzem vízfelhasználás módját a lakosság és a katonák körében is. „A cikk az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3-I-NKE-7 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült”

It is a worldwide known fact that increasing anthropogenic and environmental impacts (global warming, contaminated soil, urbanization, overpopulation, etc.) make it increasingly difficult to provide the right quantity and quality of drinking water for the increased population of the Earth. In the last decade, the population's drinking water consumption patterns have also been observed in Hungary. In addition to the consumption of tap water among the population, bottled mineral waters are becoming increasingly popular. With this article I was aiming to present the safety issues of drinking water supply, collecting the legal background for drinking water including tap water and bottled mineral water. In my paper I examine domestic water consumption habits and analyze the use of water in the population and the soldiers "This article was prepared by the Ministry of Human Resources with the support of New National Excellence Program ÚNKP-17-3-I-NKE-7"

Kulcsszavak: ivóvízellátás, ivóvízbiztonság, ivóvízfogyasztás, katonai vízellátás ~ drinking water supply, drinking water security, drinking water, military water supply

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz