Teknős László:

A német és az osztrák önkéntesség jelentőségének elemzése, kiértékelése a katasztrófák elleni védekezés feladatrendszerében I.

Absztrakt

Az önkéntes tevékenység saját elhatározásból történő, anyagi ellenszolgáltatás nélküli emberbaráti segítségnyújtás, mely Európa szerte egyre inkább meghatározó társadalmi értékké növi ki magát. Ennek egyik lényeges megjelenési, végrehajtási formája a katasztrófák elleni védekezés rendszeréhez, a polgári védelemhez, a tűzvédelemhez köthető. Szerző két publikációjában tesz kísérletet arra, hogy ennek a lakossági szerepvállalásnak a jelentőségét a németországi és az ausztriai példákon keresztül elemezze, értékelje. Az első, jelen cikkben bemutatásra kerülnek a két nevezett ország közül, Németország polgári védelmi rendszerében résztvevő, önkéntességet végző főbb szervezetei, az irányítási szervei, azok tevékenységi rendszereinek elemei, a beavatkozói képességeik, eszközrendszereik, az ifjúsági nevelési alapelveik. "A cikk a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült."

A Voluntary activity is a form of humanitarian aid of one’s own volition without financial consideration, which is increasingly becoming a decisive social value throughout Europe. One of its important forms of appearance and implementation is related to disaster management, civil protection and fire protection. In this paper, the author attempts to analyse and evaluate the importance of the population’s involvement through examples from Germany and Austria. The paper presents the main volunteering organizations involved in the civil protection system of these two countries, the elements of the governing bodies, their activity systems, intervention skills, equipment and youth education principles. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in István Egyed Postdoctoral Program.”

Kulcsszavak: Németország, Ausztria, önkéntesség, katasztrófavédelem, polgári védelem, tűzoltóság ~ Germany, Austria, volunteering, disaster management, civil protection, fire service

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz