Varga Ferenc:

Structural and operational model for volunteer fire brigades

Absztrakt

Today’s modern societies may not be lacking organisations with professional readiness set up for protection against fires, i.e. fire departments. In addition to career and full-time fire departments, volunteer fire departments are present in virtually every country. The author of the present publication gives an overview on possible structural and operational model for Hungarian volunteer fire brigades. “This work was created by commission of the National University of Public Service under priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled “Public Service Development Establishing Good Governance” within the scope of Győző Concha Doctoral Program.”

Napjainkban a fejlett társadalmak nem nélkülözetik a tűz elleni védekezésre létrehozott, szakmailag felkészült szervezeteket, a tűzoltóságokat. A hivatásos, illetve főfoglalkozású tűzoltóságok mellett, az önkéntes tűzoltóságok is jelen vannak szinte minden országban. Szerepük, jelentőségük eltérő, ezt számos tényező befolyásolja. Jelen publikációban a szerző áttekintő értékelést ad a hazai önkéntes tűzoltó egyesületek lehetséges szervezeti és működési modelljéről. “A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére a Concha Győzó Doktori Program keretében készült."

Kulcsszavak: volunteering, volunteer fire brigade, disaster management, technical supply, financing ~ önkéntes tűzoltó egyesület, diszlokáció, önálló beavatkozás, tűzoltás, műszaki mentés, együttműködés

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz