Végh Attila:

Katasztrófavédelmi informatikai rendszerek integrálása

Absztrakt

A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek sok esetben szolgálják a speciális objektumok, kritikus infrastruktúrák, azok környezetének illetve személyzetének közvetett védelmét. Ezek az objektumok sok egyéb, a helyi kezelőszemélyzet számára fontos információt szolgáltató rendszereket (vagyonvédelmi, üzemirányítási stb.) üzemeltetnek. Ezeknek az információknak a többsége azonban csak a helyi személyzet számára érhető el. Egy esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzet elhárításában, a kár enyhítésében ezek az információk életeket, értékeket menthetnek, ezért megfontolandó hogy ezek az információk elérhetővé váljanak a speciális tevékenységüket folytató szakemberek számára. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az esetleges integráció komoly biztonsági kockázatokat rejt magában. Publikációm célja, hogy feltárjam a teljesség igénye nélkül ezeket a többletinformációt nyújtó rendszereket, illetve a vészhelyzet elhárításában hasznos segítséget nyújtó egyéb alkalmazásokat.

Disaster management IT systems often serve the indirect protection of specific objects, critical infrastructures, their environment and personnel. These objects operate lot of other information systems (security systems, control systems, etc.) for local management. However, most of this information is only available to local staff. In order to mitigate a potential catastrophe and its damage, this information can save lives and assets, so it is advisable to serve this information to professionals in their special activities. The fact cannot be ignored that any integration involves serious security risks. The purpose of my publication is to explore these information systems, and other applications that can be useful in emergency situation.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, kritikus infrastruktúra, biztonságtechnikai rendszer ~ disaster management, critical infrastructure, security system

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz