Földi Ferenc:

A mesterlövész harc elemi eszközrendszerének funkcióanalízise

Absztrakt

A cikk a kézifegyveres harc egyik speciális elemét, a mesterlövész lövészkatona szerepét vizsgálja, a lövészkatona elemi eszközrendszerének funkcióanalízise során megismert módszerekkel. Bemutatja, hogy ez az eszközrendszer tulajdonképpen a lövészkatona elemi eszközrendszerének alrendszere. Az elemzés során összeveti a mesterlövész eszközrendszer elemeit a lövészkatona elemi eszközrendszerének elemeivel, kiemelve a döntő és egyedi különbségeket. Meghatározza a mesterlövész eszközrendszernek követelményeit és alapelemeit. Következtetéseket von le az alapelemek képesség követelményeinek egymásra hatásából és ebből számszerűsíti az eszközrendszer eredő képességeit.

The article examines the role of a sniper shooter as one of the special elements of the weaponry fighting, using the methods known in the functional analysis of the elementary weapon system of the sniper. It shows that this system is actually a subsystem of the elementary weapon system of the sniper. In the analysis, it compares the elements of the sniper system with elements of the elementary toolkit of the shooter, highlighting the decisive and unique differences. Determines the requirements and basic elements of the sniper system. Draws conclusions from the interplay of the requirements of the basic element capabilities and quantifies the resulting capabilities of the sniper system.

Kulcsszavak: funkció analízis, elemi eszközrendszer, mesterlövész, mesterlövészpuska, mesterlövész lövedék~ Function Analysis, Elementary toolkit, sniper, sniper rifle, match quality bullet

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz