Gyarmati József; Szalai Judit:

Többszempontú döntési modell alkalmazása a haditechnikai eszközök fejlesztésének és korszerűsítésének folyamatában

Absztrakt

Napjainkban intenzív kutatási területté vált a katonai-műszaki tudományokban a többszempontos döntési módszerek (Multi-Criteria Decision Making, MCDM) haditechnikai K+F folyamatokban való felhasználása. [1-4] A cikk egy olyan fejlesztési és korszerűsítési igényekre kialakított többszempontos döntési módszert mutat be, amely segítségére lehet a korszerűsítési és fejlesztési feladatok kidolgozásában résztvevő döntéshozók számára. Elsőként Opricovic [5] vizsgálta az 1998-ban publikált VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje), módszert, amely az alternatívák rangsorolásra és azok kompromisszumos kiválasztásra összpontosít, konfliktusos kritériumok esetén. A VIKOR módszer döntéstámogatási alkalmazásának előnyeit és korlátait haditechnikai esettanulmány felhasználásával mutatjuk be. Az eredmények bemutatása után, következtetéseket vonunk le és javaslatokat vetünk fel a módszertan további alkalmazási lehetőségeire.

Nowadays, the use of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) in military technology R & D processes has become an intensive research field in military-technical sciences. [1-4] The article presents a multi-criteria decision-making approach to development and modernization needs that can help decision-makers involved in developing and upgrading tasks. The first one who examined VIKOR (Vise Criterion Optimization I Compromise Resenje) was Opricovic [5] in 1998, which focuses on ranking alternatives and compromise selection in case of conflicting criteria. The advantages and limitations of applying the VIKOR method of decision support are presented using a military case study. After the results are presented, conclusions are drawn and suggestions are maede for further application of the methodology.

Kulcsszavak: Döntéselmélet, haditechnika ~ Multi-Criteria Decision Making (MCDM), military technology

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz