Adám Engler:

Major Similarities and Differences in the Civil and Military Aspects of the Transport of Dangerous Goods

Absztrakt

2017 is considered a jubilee in several respects. Firstly, ADR (International Road Transport of Dangerous Goods) – proclaimed 30 September 1957 – became 60 years old, and secondly, the UN-ECE Internal Transport Committee celebrated its 70th birthday. On this occasion, I considered it fitting to write a separate article reviewing the 2017 changes in ADR, and further exploring the military aspects of the regulation of hazardous freight transport, in accordance with my research field.

A 2017-es év több szempontból is jubileuminak számít, egyrészt 60 éves az 1957. szeptember 30-án kihirdetett ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai) Megállapodás, másrészt 70 éves az ENSZ-EGB Belső Szállítási Bizottsága. Ezen alkalomból is érdemesnek tartottam egy önálló cikk megírását, amely áttekinti az ADR 2017-es változásokat, valamint kutatási területemhez illeszkedve tovább vizsgálja a veszélyes áruszállítás szabályzásának katonai aspektusait.

Kulcsszavak: ADR, dangerous goods transport, military dangerous goods transport, explosives ~ ADR, veszélyes áru szállítás, katonai veszélyes áru szállítás, robbanóanyagok

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz