Archivum

2018.

XIII. Évfolyam 1. Szám - 2018. március

XIII. Évfolyam 2. Szám - 2018. június

XIII. Évfolyam 3. Szám - 2018. szeptember

XIII. Évfolyam 4. Szám - 2018. december

2017.

XII. Évfolyam 1. Szám - 2017. március

XII. Évfolyam 2. Szám - 2017. június

XII. Évfolyam 3. Szám - 2017. szeptember

XII. Évfolyam 4. Szám - 2017. december

2016.

XI. Évfolyam 1. Szám - 2016. március

XI. Évfolyam 2. Szám - 2016. június

XI. Évfolyam 3. Szám - 2016. szeptember

XI. Évfolyam 4. Szám - 2016. december

2015.

X. Évfolyam 1. Szám - 2015. március

X. Évfolyam 2. Szám - 2015. június

X. Évfolyam 3. Szám - 2015. szeptember

X. Évfolyam 4. Szám - 2015. december

2014.

IX. Évfolyam 1. Szám - 2014. március

IX. Évfolyam 2. Szám - 2014. június

IX. Évfolyam 3. Szám - 2014. szeptember

IX. Évfolyam 4. Szám - 2014. december

2013.

VIII. Évfolyam 1. Szám - 2013. március

VIII. Évfolyam 2. Szám - 2013. június

VIII. Évfolyam 3. Szám - 2013. szeptember

VIII. Évfolyam 4. Szám - 2013. december

2012.

VII. Évfolyam 1. Szám - 2012. március

VII. Évfolyam 2. Szám - 2012. június

VII. Évfolyam 3. Szám - 2012. szeptember

VII. Évfolyam 4. Szám - 2012. december

2011.

VI. Évfolyam 1. Szám - 2011. március

VI. Évfolyam 2. Szám - 2011. június

VI. Évfolyam 3. Szám - 2011. szeptember

VI. Évfolyam 4 . Szám - 2011. december

2010.

V. Évfolyam 1. Szám - 2010. március

V. Évfolyam 2. Szám - 2010. június

V. Évfolyam 3. Szám - 2010. szeptember

V. Évfolyam 4. Szám - 2010. december

2009.

IV. Évfolyam 1. Szám - 2009. március

IV. Évfolyam 2. Szám - 2009. június

IV. Évfolyam 3. Szám - 2009. szeptember

IV. Évfolyam 4. Szám - 2009. december

2008.

III. Évfolyam 1. Szám - 2008. március

III. Évfolyam 2. Szám - 2008. június

III. Évfolyam 3. Szám - 2008. szeptember

III. Évfolyam 4. Szám - 2008. december

2007.

II. Évfolyam 1. Szám - 2007. március

II. Évfolyam 2. Szám - 2007. június

II. Évfolyam 3. Szám - 2007. szeptember

II. Évfolyam 4. Szám - 2007. december

2006.

I. Évfolyam 2. Szám - 2006. szeptember

I. Évfolyam 3. Szám - 2006. december

Győző Attila Szilágyi:

Reveal of critical points of THE urban track-based public transport networks with network science methods

Absztrakt

The aim of this research was to explore the topological characteristics of the public transport network of the examined big cities and to show the vulnerabilities, on the basis of this, to take strategic decisions, which increase the robustness of the network. In this frame five big cities, Washington, London, Paris, Vienna and Budapest track-based community networks were compared, with network analysis method. The research drew attention to an interesting thing. It can be thought that the most important points in the urban public transport are always the central big stations, where a great number of lines meet. The research points out that these are not necessarily the most crowded nodes from robustness point of view, and the involvement of the urban railways into the urban public network would increase the robustness of the network. If those urban railway lines played an active role in the urban transport system, the load of the central lines would drop significantly and along with that the robustness of the whole system would rise not only against targeted terror attacks but against accidental technical disturbances as well.

Jelen kutatás célja az volt, hogy feltárja a vizsgált nagyvárosok közösségi közlekedési hálózatainak topológiai tulajdonságait és megmutassa azok sebezhető pontjait, hogy erre alapozva olyan stratégiai döntéseket lehessen hozni, amik növelik a hálózat robosztusságát. Ennek keretében öt nagyváros Washington, London, Paris, Bécs és Budapest kötöttpályás közösségi hálózata lett összehasonlítva, hálózatelméleti módszerekkel. A kutatás érdekes dologra hívta fel a figyelmet. Azt gondolhatnánk, hogy a legfontosabb pontok egy város közösségi közlekedésében mindig a centrumban lévő, nagy állomások, ahol több vonal találkozik. A kutatás rámutatott, hogy robosztusság szempontjából nem feltétlen ezek a legfrekventáltabb pontok, és hogy a városi vasútvonalak bevonása a városi közösségi közlekedésbe növeli a hálózat robosztusságát. Ha ezek a városi vasúti vonalak aktív szerepet kapnának a városi közlekedésben, akkor jelentősen csökkenne a belső vonalak terheltsége és ezzel együtt nőne a teljes rendszer robosztussága is, nem csak a célzott terrortámadásokkal szemben, de a véletlen műszaki zavarokkal szemben is.

Kulcsszavak: public transport, network topology, network robustness, critical infrastructure protection ~ közösségi közlekedés, hálózati topológia, hálózati robosztusság, kritikus infrastruktúra védelem

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz