Dobó Kristóf:

Differenciált árvízvédelem Magyarországon

Absztrakt

Napjaink változó időjárási körülményei és az ebből adódó egyre magasabb szinteken levonuló árvizek rávilágítanak az árvízvédelem, az árvízvédelmi fejlesztések és az árvíz elleni védekezés fontosságára. Megállapítható azonban, hogy az árvízvédelmi fejlesztések csak egy bizonyos szintig tudják követni a változásokat, e szintet meghaladó vízállásokra differenciált árvízvédelmi megoldásokat kell alkalmazni. Az árvízszintek folyamatos emelkedésével töltéseink fejlesztéseinek elértéktelenedésével kell számolnunk. A differenciált árvízvédelmi előírások hazánkban jelenleg még csak igényként fogalmazódnak meg, viszont fontos megjegyezni, hogy bevezetésük hozzá segíthetnek egy differenciáltságából adódóan költségtakarékosabb, illetve igényekhez igazodó vízkár elleni védelemhez.

Today’s changing weather conditions and the resulting floods on rising water levels reveal the importance of flood protection, improvement of flood control structures and flood control. It can be stated that the improvement of flood control structures can track changes only to a certain level, above this level differentiated flood protection solution has to be used. With rising of flood water level, we have to count the depreciation of improvement of flood control structures. At this moment in Hungary the regulation of the differentiated flood protection was formulated as a claim, but it is important to note that to introduce of the differentiated flood protection is help to reach a cost effective and an adjusting needs of flood protection activity.

Kulcsszavak: árvíz, árvízvédelem, differenciált árvízvédelem, árvízvédekezés, árvízvédelmi képességek, vízkár ~ flood, flood protection, differentiated flood protection, flood protection capability, water damages

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz