Kuti Rajmund:

A katasztrófavédelmi felkészítés és a vidékbiztonság kapcsolata

Absztrakt

Napjainkban a biztonsági környezet változása hatékony felkészülést és dinamikus fejlődést követel a biztonság fenntartásában közreműködő szervezetektől és az állampolgároktól egyaránt. A lakosságra veszélyt jelentő természeti és civilizációs katasztrófák következményeire történő reagálás eredményességének érdekében a megfelelő színvonalú katasztrófavédelmi felkészítésre hangsúlyt kell helyezni. Magyarországon 2012-ben megalakult az egységes katasztrófavédelmi szervezet, melynek feladatrendszerében kiemelt helyen állnak a lakosságfelkészítési feladatok. A vidékbiztonság fenntartásában a lakosság katasztrófavédelmi felkészítése kiemelkedő szerepet játszik. Rendkívül fontosnak tartom feltárni és vizsgálni a lakosságfelkészítés és a vidékbiztonság közötti összefüggéseket, továbbá a kapcsolódó területeket, melyeket írásomban bemutatok. A katasztrófavédelmi felkészítés tudományos alapú vizsgálata, a jövőbeli fejlesztési irányok kijelölése, elengedhetetlen a jelentkező kihívások kezelése érdekében, ezért kutatási eredményeimmel hozzá kívánok járulni a katasztrófavédelmi felkészítés sikeréhez, egyben a vidékbiztonság növeléséhez is. „A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szent István Egyetem együttműködésével készült.”

Today, changing security environment requires effective preparation and dynamic development from organizations involved in security and from citizens alike. In order to respond the consequences of natural and technological disasters effectively, emphasis should be placed on appropriate disaster preparedness. In Hungary, an integrated disaster management organization was set up in 2012, with high importance of public hazard education in its task system. In the sustainment of rural security, public education of disaster management plays a prominent role. I find it extremely important to explore and examine relations between hazard education and rural security, as well as other related areas which is presented in this paper. Scientific research based on hazard education and the designation of future development directions is essential to address the challenges which have to be faced. Therefore, with these research results, I want to contribute to the success of hazard education and to increasing rural security.

Kulcsszavak: Katasztrófavédelem, biztonság, katasztrófavédelmi felkészítés, vidékbiztonság, ~ Disaster management, security, public hazard education, rural security

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz