László Teknős:

Exploring the Possibilities of Citizen Preparation for Extreme Weather Events– an International Outlook

Absztrakt

Meteorological phenomena cause damage events and disasters worldwide that heavily burden the public administration, the tasks of the defence sector and the everyday life of the society. Responses to the consequences of extreme weather can only be effective if the population is actively involved in the struggle against the harmful effects and is well-prepared. In this paper, the author makes an attempt to present, analyse and examine the meteorological and climatic impacts within some of the world's natural disasters, and explore some opportunities and methods for preparing the population for extreme weather events through some international examples. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in István Egyed Postdoctoral Program.”

A meteorológiai erdetű jelenségek világszerte okoznak káreseményeket, katasztrófákat, melyek jelentős mértékben terhelik meg a közigazgatást, a védelmi szektor feladatrendszerét, a társadalom mindennapjait. A szélsőséges időjárás következményeire adott válaszok csak akkor lehetnek eredményesek, ha a lakosság, a káros hatások elleni harcban aktívan közreműködik és megfelelő szinten felkészült. Szerző jelen publikációban kísérletet tesz arra, hogy a világ természeti katasztrófáin belül, a meteorológiai, klimatológiai eredetű hatásokat bemutassa, elemezze, továbbá vizsgálja néhány nemzetközi példán keresztül a lakosság szélsőséges időjárási eseményekre történő felkészítési lehetőségeket, módszereket.

Kulcsszavak: Extreme weather, vulnerability, society, citizen preparation, adaptation~ Szélsőséges időjárás, sérülékenység, társadalom, lakosság felkészítés, alkalmazkodás

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz