Varga Ferenc:

Assessment of the procedural and technical Conditions for the Hungarian Fire Investigation System in line with International Experiences

Absztrakt

“Fire investigation may rightly be claimed as one of the three pillars of fire safety. Its specialist consideration and regulatory framework show significant changes from time to time. The system of implementing fire investigation tasks has changed as a result of legal regulations having entered into effect as of 1 January. In this publication, the author analyses and assesses the procedural law context of the fire investigation system in Hungary and the set of criteria for official fire investigations in line with international experiences." „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in Győző Concha Doctoral Program

„A tűzvizsgálatot joggal említhetjüka tűzvédelem három alappillére egyikeként. Szakmai megítélése és a szabályozási környezet azonban időszakonként jelentős változásokat mutat. A tűzvizsgálati feladatok végrehajtásának rendszere legutóbb a 2018. január 01-én hatályba lépett jogi szabályozás eredményeként megváltozott. Jelen közleményben a szerző elemzi és értékeli a hazai tűzvizsgálati rendszer eljárásjogi környezetét és a hatósági tűzvizsgálat feltételrendszerét nemzetközi kitekintéssel." "A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére a Concha Győzó Doktori Program keretében készült."

Kulcsszavak: fire investigation, Hungary, fire safety, authorities, method~ Stűzvizsgálat, Magyarország, tűzvédelem, hatóság, eljárás,

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz