Pap Andrea; Venekei József:

A differenciált szakmai ismeretek oktatásának összevetése a gazdálkodási,a katonai gazdálkodási és a katonai logisztika alapképzésekben

Absztrakt

Az elmúlt néhány évben a honvéd tisztképzés átalakításra került. Ennek következtében a (katonai) gazdálkodási szak is megszűnt, 2016-ban került kibocsátásra az utolsó közgazdász tiszt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. Az új katonai logisztika alapképzési szak ezzel párhuzamosan 2013-ban indult el, amelyen az első kibocsátásra 2017-ben került sor. A szakok merőben eltérnek egymástól, nem csak a végzettség tekintetében, hanem egyéb téren is. Cikkünkben ezeket a különbözőségeket mutatjuk be, olyan szempontból, hogy miként alakult át a differenciált szakmai ismeretek oktatása az egymást követő képzésekben. Megvizsgáljuk, hogy hogyan módosultak az óraszámok és a kreditértékek az egyes ilyen jellegű tantárgyak esetében. Végül ehhez kapcsolódóan bemutatjuk azon tényezőket, amelyek ezek kialakulásához vezettek.

Over the past few years, the officer cadets’ education has been redesigned. As a consequence of this, the military business management specialization was abolished, and in 2016 the last officer economist was released from the Faculty of Military Science and Officer Training of the National University of Public Service. The new Military Logistics bachelor's degree program was launched in 2013, at which the first issue of officers took place in 2017. The degree programs vary widely, not only in terms of qualifications, but also in other fields. In our article, we introduce these differences, from the point of view of how the differentiated professional knowledge has been transformed into successive trainings. We will investigate how the lessons and credit values have changed for each of such subjects. Finally, we will show all of those factors that led to the development of this structure of course of study.

Kulcsszavak: tisztképzés, differenciált szakmai ismeret, katonai gazdálkodás, katonai logisztika~ officer cadets’ edication, differentiated professional knowledge, military business management, military logistics

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz