Hámornik Balázs Péter; Nagy Eszter:

Munkaerő megtartás lehetőségei a kiberbiztonsági teamekben

Absztrakt

A kiberbiztonság az egyik legfontosabb nemzetbiztonsági területté vált napjainkban. Annak érdekében, hogy az ezen a területen dolgozók minél tovább végezhessék munkájukat, a kiberbiztonságban dolgozó szakemberek mentál higiénéjével foglalkozik a jelen áttekintő tanulmány. Elsőként a kiberbiztonsági teamek szerkezete és típusai kerülnek bemutatásra, majd a munkahelyi stressz és a kiégés általános leírására kerül sor. A kiberbiztonsági csoportokban megjelenő specifikus stressz- és kiégéssel kapcsolatos rizikófaktorok bemutatását követően javaslatok leírása következik egy lehetséges feltáró kutatási projektre vonatkozóan. A cikk következtetései alapján megállapítható, hogy a stressz és kiégés vizsgálata nemcsak azért fontos a kiberbiztonsági teamekben, mert a munkaerő megtartására válna lehetőség, hanem az is látható, hogy a munka még a legfejlettebb szoftverek mellett sem hatékony az emberek megfelelő jelenléte és teljesítőképessége nélkül. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű̋ kiemelt projekt keretében működtetett Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

Cybersecurity is one of the most significant part of national security in Hungary. In order to work in this field effectively on the long term, members of security teams have to be taken care of from the aspect of mental hygiene. The aim of the present study is to provide a review about this subject. First the structures and types of cyber security teams will be introduced, followed by a general introduction of occupational stress and burnout. Then, specific stress and burnout risk factors in the work of cybersecurity teams will be mentioned. The authors give detailed suggestions about an optional exploratory study in this field of work. According to the conclusions, it turned out that taking care of the mental hygiene would not only have an effect of labor force retention among cybersecurity employees, but it is also necessary in order to have sane, high-performing workers in the office. Even the latest software technologies cannot work without healthy-minded people who are able to manage them.

Kulcsszavak: kiberbiztonság, munkahelyi stressz, kiégés, munkaerő megtartás ~ officer cadets’ edication, cybersecurity, occupational stress, burnout, labor force retention

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz