Lábdy Jenő:

A vízrajz monitoring hálózatának tervezése

Absztrakt

A technika fejlődése, ezen belül az elektronikus berendezések rendkívül gyors változása minden olyan szakterületre jelentős hatással van, amely ilyen eszközöket használ működése során. A vízrajzi méréstechnika is teljes mértékben átalakult. Ez nem csak mérési munkát könnyítette meg, hanem jelentős többlet információhoz jutatta a felhasználókat. Az új eszközök nem csak az egyedi mérőállomások műszaki követelményeit változtatta meg, hanem más szempontok alapján kell megtervezni és megépíteni a teljes mérőhálózatot és a kommunikációt is. A szerző célja, hogy összegyűjtse azokat a tervezési alapelveket, amelyek alapján egy új, modern mérőhálózat kialakítható, felhasználva a „state of art – legfejlettebb technológiát”. A közlemény második része azokat a műszaki előírásokat tartalmazza, amelyek segítségével a beszerzendő műszerekkel kapcsolatos elvárások megfogalmazhatóak

The development of the technology, including the fast evolution of the electronic devices have a strong influences on all areas where this equipment are used. The hydrological measurement technology also fully transformed. This fact not only facilitates the measurement work, but more information was provided for the users. The new measurement devices not only changed the requirements of the single devices, but the planning of the network and the communication has to implement according different aspects. The authors’ target is to collect those planning principles on which a new, modern measurement network can be implemented, used the state-of art technology. The second half of this bulletin includes those technical directives with which the requirements of the instruments to be procure can be created.

Kulcsszavak: vízrajz, mérőhálózat, tervezés, adatkommunikáció, mérőeszközök, WMO ~ hydrology, network, planning, data communication, measurement devices, WMO

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz