Deli Gábor; Emődy Katalin; Mátyus Mária; Papp Sándor; Pataki Ágnes:

Citogenetikai vizsgálat sugárkárosodás gyanúja miatt esetismertetés

Absztrakt

Az ionizáló sugárzás által kiváltott DNS károsító hatás következményeként évekkel a besugárzás után is keletkezhetnek a sérülteken daganatos megbetegedések. A személyi dozimétert nem viselő személyeknél a sugársérülés mértékét különböző biodozimetriai eljárásokkal tudjuk megbecsülni. Ezekkel a módszerekkel megállapítható a misszióba induló katonák egyéni sugárérzékenysége és a kisebb-nagyobb panasszal hazatérők utólagos vizsgálatával, ha sugársérülést sikerül kimutatni, kiválasztható a megfelelő terápia. Jelen közlemény bemutatja két, panaszokkal jelentkező személy vizsgálatát, ahol a sugárkárosodás gyanúja merült fel. A vizsgálatokat az MH EK Tudományos Kutató és Laboratóriumi Intézetében végeztük el mikronukleusz teszt és dicentrikus kromoszóma analízis segítségével. A mikronukleusz teszttel kapott eredmények laborunk referencia értékéhez viszonyítva megemelkedett értékeket mutattak, azonban a specifikusabb dicentrikus kromoszóma analízis nem igazolta a sugárkárosodást.

Tumors can develop years after the irradiation due DNA damage caused by ionizing radiation. In cases when affected people didn’t wear any personal dosimeter, the received dose can be estimated with different biodosimetry tools. These methods can be used to determine the individual radiosensitivity of the soldiers deploying to mission and with the examinations of returnees with complaints in case of radiation injury the proper therapy can be selected as well. This paper describes an examination of two people with complaints, as radiation damage was suspected. The studies were performed by the HDF Medical Center Scientific Research and Laboratory Institute by micronucleus test and dicentric chromosome analysis. The results obtained with the micronucleus test showed elevated values compared to the reference value of our laboratory, but the later performed more specific dicentric chromosome analysis did not confirm the radiation damage.

Kulcsszavak: ionizáló sugárzás, biodozimetria, mikronukleusz, dicentrikus kromoszóma ~ biodosimetry, micronucleus, dicentric chromosome

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz