Matusz Márk:

A személyi igazolójegy („dögcédula”) fejlesztési lehetőségei a telemedicina vonatkozásában

Absztrakt

A jelen közleményben röviden bemutatom a Magyar Honvédség személyi igazolójegyét, ismertebb nevén: „dögcédulát”. Ismertetem az eszköz rendeltetését, rövid fejlődéstörténetét, jelenkori felépítését. Prezentálom mindazt a szabályozói hátteret, amely meghatározza a kialakításának és a jelenlegi követelmény-rendszernek kereteit. Következő lépésként definiálom a telemedicinát, mint fogalmat és elemzem, hogy milyen módon tudna az azo-nossági jegy a telemedicina rendszerébe integrálódni. Megvizsgálom az azonossági jegy egészségügyi adathordozóként történő hasznosítási lehetőségét, és a benne rejlő potenciált, valamint elemzem annak megvaló-sítási lehetőségét, hogy egy telefonos appli-kációval, milyen módon lehetne titkosított, adatkiolvasási lehetőséget az azonosító jegybe integrálni. A közleményem zárásaként összefoglalom a személyi igazolójegy jövőbeli továbbfejlesztésének, megvalósíthatóságának várható főbb irányvonalait, lehetőségeit

In this topic I will shortly represent the identifi-cation tag used in the Hungarian Defence Forces, on its most commonly used name the „Dogtag”. I’m going to demonstrate its function, it’s short development, and it’s present usage. As well going to present the legislation environment that is defining frames of its for-mation and the present requirements. As a next step I’m going to define the concept of telemedicine and will represent the possible ways to integrate the dogtag into it. Will examine the possible usage of the dogtag as a medical media or storage and will analyse the possibilities to integrate encrypted information into the dogtag and the methods of data readout. As a resume I will summarize the future trends, expectable main course line of the dogtag’s upgrade possibilities.

Kulcsszavak: személyi igazolójegy, egészségügyi adathordozó, telefonos applikáció, titkosított adatkiolvasás ~ identification tag, medical media, phone app, encrypted data readout

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz