Vásárhelyi-Nagy Ildikó:

A beavatkozó állomány kondicionális képességei fejlesztésének új irányai,különös tekintettel a proprioceptív módszerek alkalmazására

Absztrakt

A fegyveres és rendvédelmi szervek beavatkozó állománya mindennapi munkája során enormis megterheléseknek, szélsőséges egészségkárosító hatásoknak és extrém baleseti veszélynek van kitéve. A szervezetük számára nem csak kifejtett izommunka jelent terhelést, hanem speciális hatások is, mint például a tűzoltói munkavégzésben jelentkező hipertermia és a dehidráció. Ugyanakkor a teljesítőképesség csökkenésében, a fáradásban központi idegrendszeri, szabályozási tényezők is meghatározó szerepet játszanak, ezért ezeket a kondicionális képességek vizsgálatánál és a fejlesztés során egyaránt figyelembe kell venni. A kockázatmenedzsment oldaláról kiemelkedő fontosságú megvizsgálni minden olyan lehetőséget, melyekkel csökkenthetők az állomány mortalitási-, morbiditási mutatói, redukálható a maradandó egészségkárosodások és a táppénzes napok száma, ugyanakkor maximalizálható a szolgálatban, szakmai kiteljesedésben eltöltött évek száma, illetve a várható életminőség. A szerző a jelen közleményben a kondicionális képesség-fejlesztés új irányát, a proprioceptív módszerek alkalmazását mutatja be, amelyek képesek komplex megoldást nyújtani a prevenció, a fizikai felkészülés és a rehabilitáció területén egyaránt.

During the everyday work of the intervening personnel of the armed and peacekeeping organizations, they are subjected to enormous burdens, extreme health damaging effects and the absolute risk of an accident. Not only the exercised muscle work, but special effects mean a burden for their bodies, like hyperthermia and dehydration during a fireman’s work. However, central nervous systemic, regulatory factors play a crucial role in the reduction in performance, exhaustion, therefore these should be considered equally when examining fitness abilities and during improvement. From the risk management side, it is exceptionally important to investigate all the possibilities which can reduce the rates of mortality, morbidity, lower the number of permanent damages to health and the number of sick days, whilst maximizing the years of service, professional fulfilment and the expected quality of life. In this statement, the author shows the new way of improving fitness ability, the usage of proprioceptive methods, which can equally provide a complex solution in the fields of prevention, physical preparation and rehabilitation.

Kulcsszavak: kondicionális képességek, fizikai állapotfelmérés, proprioceptív módszerek, prevenció, rehabilitáció ~ fitness ability, physical examination, proprioceptive methods, prevention, rehabilitation

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz