Miklós Gellért; Kovács Tibor

A biometrikus adatok kezelésének jogi szabályozása

Absztrakt

Jelen cikk rövid áttekintést kíván nyújtani a biometrikus adatok felhasználásáráa felhasználására és a biometrikus azonosítás során végrehajtott adatkezelésekre vonatkozó jogszabályi környezetről és az alkalmazandó magyar és európai uniós (EU) jogszabályokról. Bemutatásra kerülnek a biometrikus azonosítási eljárások működési elvei, a biometrikus adatok kezelésére vonatkozó releváns jogszabályok, valamint a Nemzeti Adavétdelmi és Információszabadság Hatóság és a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) témához kapcsolódó véleményei, iránymutatásai és állásfoglalásai.

The present article aims to provide a brief overview of the legal environment for data processing in biometric authentication and the applicable Hungarian and European Union (EU) legislation. Presenting the principles of biometric authentication, the relevant legislation on the processing of biometric data, as well as the related opinions, guidelines and resolutions of the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (NAIH) and the Article 29 Data Protection Working Party (WP29).

Kulcsszavak: biometrikus azonosítás, biometrikus adat, adatvédelem ~ biometric authentication, biometric data, data protection

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz