Molnár István Jenő:

A Kockázatelemzés, a vagyonvédelem és a vagyonbiztonság az építészeti bűnmegelőzés aspektusából

Absztrakt

Társadalmunk és az azt alkotó közösségek együttélésének alapja a biztonság, amelyet alapvetően befolyásol a ténylegesen elkövetett bűncselekmények struktúrája és volumene, illetve a közösség tagjainak szubjektív biztonságérzete. Természetesen a bűnözés mindig valamely meghatározott terület, azaz élettér vonatkozásában értelmezhető, ily módon az épített környezet kiemelt jelentőséggel bír a bűncselekmények kezelésében. Jelen írás célja a személy- és vagyonvédelem, a kockázatmenedzsment és az építészeti bűnmegelőzés közötti összefüggések feltárása, s azon szempontok megállapítása, amelyek révén az adott élettér személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tényezői, biztonsági kockázatai feltárhatóak, a bűnözést kiváltó szituatív okok azonosíthatóak, s melynek köszönhetően kiválaszthatóak a leghatékonyabb építészeti bűnmegelőzési módszerek.

The basis for coexistence between our society and the constituent communities is safety, which is fundamentally influenced by the structure and volume of the crimes and the subjective sense of security of members of the community. Obviusly, crime can always be interpreted in relation to a specific area, to a living space, so the built environment has an emphasized importance in dealing with crime. The purpose of the present essay is to explore the relationships between personal and property protection, risk management and crime prevention through enviromental design, and to identify the viewpoints, factors and security risks, which can influence the personal and property security of the given living space, discover the situational causes of the crime, so can be selected the most effective methods of crime prevention through enviromental design.

Kulcsszavak: bűnmegelőzés, építészeti bűnmegelőzés, személy- és vagyonvédelem, kockázatmenedzsment, településbiztonsági index ~crime prevention, crime prevention through enviromental design, person and propertysecurity, risk managment, index of settlement security

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz