Halász László; Földi László:

New tendencies in global climate change and their effectson the climate of Hungary

Absztrakt

Defining the term of climate, we investigate the role of natural causes and effects of human activities in climate change. The temperature of the Earth is determined by the balance between the amount of radiation energy received from the Sun and that emitted from the surface of the Earth towards the outer space. Greenhouse gases in the atmosphere, including water vapor, carbon dioxide, methane and nitrous oxides, act to make the surface much warmer, because they absorb and emit heat energy in all directions (including downwards), keeping Earth’s surface and lower atmosphere warm. The primary cause of climate change is the burning of fossil fuels, such as oil and coal, which emits greenhouse gases into the atmosphere—primarily carbon dioxide. We give a review about the activity of the Intergovernmental Panel on Climate Change and the United Nations Climate Change Conferences. Shortly investigate the different global climate models and some regional climate models. Finally discuss the results of regional climate model simulations for the Carpathian Basin.

A klíma definícióját követően vizsgáljuk az éghajlatváltozás jelenségében szerepet játszó természeti folyamatokat, valamint az emberi tevékenység hatásait. A Föld hőmérsékletét a Napból érkező sugárzás és a Föld felületének hő-visszasugárzása együttesen határozza meg. Az üvegházhatású gázok a légkörben, mint a vízgőz, szén-dioxid, metán vagy a nitrogén-oxidok elnyelnek és kisugároznak energiát minden irányban, így a Föld felszíne felé és így a felülethez közeli légkör melegebb lesz, mint a be- és kisugárzott energia által várható lenne. A globális éghajlatváltozás elsődleges oka a fosszilis tüzelőanyagok nagymértékű égetése, ami üvegházgázokat, elsősorban széndioxidot bocsájt a légkörbe. Rövid áttekintést adunk a Klimaváltozást vizsgáló Kormányközi Testület munkájáról, valamint az ENSZ klímaváltozással foglalkozó konferenciáról. Röviden bemutatjuk a különböző globális klíma modelleket és néhány regionális modellt. Áttekintjük a regionális klímamodellek Kárpát-medencére vonatkozó szimulációs eredményeit.

Kulcsszavak: Causes of climate change, Intergovernmental Panel on Climate Change, global climate models, regional climate models ~ éghajlatváltozás okai, Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, globális klímamodellek, regionális klímamodellek

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz