Jackovics Péter:

A különleges mentési felszerelések biztonságos használatának elemzése statisztikai módszerekkel, I. rész

Absztrakt

A katasztrófák és a balesetek fokozódó extrémitása miatt a mentési műveletek egyre összetettebbé váltak, ez pedig mind elméleti mind pedig gyakorlati szempontból jobban felkészült mentési szakszemélyzetet kíván meg. Komoly problémát jelent, hogy a különleges mentéseknél alkalmazott eszközök használatának módszerei sok esetben csupán „szájhagyomány” alapján terjednek, miközben a gyártók által a kifejlesztett eszközpark viszont dinamikusan fejlődik. A mentési felszerelések ilyen mértékű változása a kötéltechnikával végzett mentések esetében is jól megfigyelhető, ahol a biztonságos eszközhasználatnak fokozottan kell érvényesülni. A tanulmány célja, hogy egy erre a célra tervezett kérdőíves kutatás eredményeinek matematikai statisztikai feldolgozása alapján egyfelől megválaszolja azt a kérdést, hogy a felhasználók hogyan ítélik meg három kiválasztott konkrét kötéltechnikai eszköz biztonságos használhatóságát, másrészt pedig erre támaszkodva biztonságnövelő javaslatokat fogalmazzon meg ezen eszközök használatával kapcsolatban. A tanulmányom első részében a Mann-Whitney próba és a Spearman-féle rangkorreláció eredményeit elemzem.

Due to ever increasing extremities of disasters and accidents, rescue operations have become more and more complicated, requiring both theoretically and practically better qualified rescue personnel. It is a serious problem that methods of using special rescue equipment, rely in many cases only on oral-based communication, while the offer of new equipment’s developed by manufacturers is growing dynamically. Such a change in the rescue equipment can also be observed in the case of rescue work with rope rescue technique where the safe use of equipment is vital. The purpose of the study, based on mathematical statistical processing of the results of a specially designed questionnaire research, is to answer the question how the users evaluate to the usage safety of three selected rope technological devices. An additional purpose was, based on these results, to make suggestions on improving usage safety concerning these devices. In my first part of my study, I analyze the results of the Mann-Whitney test and Spearman's correlation.

Kulcsszavak: Kötéltechnika, Mentési felszerelés, Statisztika, Biztonság, Spearman-féle korreláció ~ Rope technique, Rescue equipment, Statistics, Safety, Spearman’s correlation

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz