Takács Krisztina:

Protection of water based and water abstraction sites in Hungary based on studies in Győr

Absztrakt

Water is indispensable for life and social activity, the most widely used on Earth. Today, an increasing problem is the production of sufficient quantity and quality of potable water for mankind. In order to ensure the supply of water, nowadays we must pay special attention, since it is intended to provide the consumer with adequate quality and quantity of water from a public health point of view. This also includes proper protection of water bases, which prevents any harmful substances or dirt from entering the water. Potable water supply is a special task, since in all circumstances it is necessary to ensure the smooth operation of the population. For this activity, maximum protection of the water bases and the water supply system is essential, which I will examine for Hungary, and I will also present a practical example. "This article was prepared by the Ministry of Human Resources with the support of New National Excellence Program ÚNKP-18-3-I-NKE-105"

A víz az élet, a társadalmi tevékenység számára nélkülözhetetlen, a Földön a legszélesebb körben használt vegyület. Napjainkban egyre nagyobb problémát jelent az emberiség számára szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz előállítása. A vízellátás biztosítására napjainkban is kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hiszen ennek célja, hogy a fogyasztóhoz közegészségügyi szempontból megfelelő minőségű és mennyiségű víz kerüljön. Ehhez hozzátartozik a vízbázisok, illetve a vízkivételi helyek megfelelő védelme is, amely megakadályozza, hogy bárminemű káros anyag, szennyeződés kerüljön a vízbe. Az ivóvízellátás egy speciális feladat, ugyanis minden körülmények között biztosítani kell a megfelelő minőségű ivóvizet a lakosság számára. Ehhez a tevékenységhez elengedhetetlen a vízbázisok és a vízellátó rendszer maximális védelme, amelyet Magyarország tekintetében vizsgálok, valamint gyakorlati példát is bemutatok. „A cikk az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3-I-NKE-105 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült”

Kulcsszavak: water base, water base protection, water-conduit, sampling, potable water ~ vízbázis, vízbázis-védelem, vízkivételi hely, mintavétel, ivóvíz

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz