Teknős László:

A magyar lakosság sebezhetőségének, sérülékenységének vizsgálata a globális klímaváltozás egészségügyi hatásain keresztül

Absztrakt

Nemzetközi és hazai kutatások szerint az éghajlatváltozásnak vannak az egészséget érintő hatásai, melyek egyrészt lehetnek közvetlenek, pl. a hőhullámok hatásai, árvizek, viharok okozta halálozások, sérülések, károk és közvetett hatások, mint a vektorok által terjesztett betegségek előfordulásai (pl. szúnyogok), a vízminőség, levegőminőség, élelem elérhetőségei és minőségei. Jelen publikáció az éghajlat változásának lakosságot érintő hatásaival foglalkozik nemzetközi, és hazai szinten. A szerző kérdőíves felméréssel vizsgálja, hogy a megkérdezettek általánosságban hogyan gondolkodnak a globális éghajlatváltozás egészségügyi hatásairól, azokból mennyit érzékelnek, illetve a témával kapcsolatos reagáló,- önmentési képességük alapján milyen lehet a sebezhetőségük, kitettségük. „A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.”

According to international and domestic researches, climate change has health effects that can be direct, e.g. heat waves, floods, storm-related deaths, injuries, damage; as well as indirect effects such as the occurrence of vector-borne diseases (e.g. mosquitoes), water quality, air quality, access to food and quality. This publication investigates the effects of climate change on the population at international and domestic level. The author uses a questionnaire survey to examine how respondents generally think about the health effects of global climate change, how much they perceive and respond to the topic - their vulnerability and exposure based on their self-rescue capacity. „The publication is supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.”

Kulcsszavak: globális klimaváltozás, egészség, hőhullám, betegségek, önmentő képesség, sebezhetőség, kitettség ~ global climate change, health, heat wave, illness, self-rescue capacity, vulnerability, exposure

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz