Tóth András:

A bitumenfeldolgozás során történt tartályrobbanások és tűzesetek vizsgálata ‒ II. rész

Absztrakt

A cikksorozat második részében a bitumenfeldolgozás során előforduló kárese-mények, ipari balesetek további jellemzőit vizsgálom. A szénhidrogének bemutatásával kezdem a sort és a készbitument tároló me-revfalu tartályok elemzésével, a robbanásuk szimulációjával folytatom. Az események jobb megértése érdekében a tartályrobbanások alapvető kémiai reakcióját elemezem több szemszögből. A megelőzés lehetőségeit fel-vázolva végső célom a fejlesztési irány meg-határozása és kijelölése; nem csak a bitumenfeldolgozás, hanem a teljes szénhid-rogén-feldolgozási spektrum tekintetében. Az okok, tanulságok feltárását követően az eredmények megismertetése, átültetése a napi üzemeltetésbe, technológiai utasításokba nagymértékben megnöveli egy üzem bizton-ságos működését, működtetését.

In the second part of this series of articles I am going to examine the further characteristics of harmful events and industrial accidents that happened during processing bitumen. I am going to begin with the demonstration of hydrocarbons and continue with the analysis of rigid-walled tanks containing finished bitumen and the simulation of their explosion. To understand the incidences better I am analys-ing the basic chemical reactions of tank ex-plosions from different viewpoints. Adumbrat-ing the possibilities of prevention my main goal is the definition and designation of the direction of development; not only in respect of bitumen processing but on the whole spectrum of hydrocarbon processing. Following exploration of causes and solutions acquainting them, applying them in the daily operation and technological instructions greatly improves the safe operation and actuation of a plant.

Kulcsszavak: ipari baleset, üzemeltetés, fejlesztés, katasztrófavédelem~ industrial accident, operation, innovation, disaster management

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz