Jobbágy, Szabolcs:

Academic and specific, aimed training type education possibilities in scope of Cisco Networking Academy Training – Netacad program

Absztrakt

In my recent publication I analyse what other academic or specific, aimed training possibilities are at hand in each segment of either the defence or the civilian IT sphere, which can be integrated into the signals and information NCO professional training system at HDF NCO Academy in order to rethink and reshape it. All my research is based on a system of aspects, and on listing opinions pro and against, according to a level of matching, which can result in the most efficient and effective renewal of the professional training system being.

Jelen közleményemben azt vizsgálom, hogy milyen egyéb más akadémiai rendszerű vagy specifikus, céltanfolyami jellegű képzési lehetőségek állnak rendelkezésre akár a védelmi, akár a polgári szféra IT szegmensében, amelyek alkalmasak lehetnek a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia híradó és informatikai honvéd altiszt és zászlósjelöltjeinek szakképzési rendszerébe történő beintegrálására, annak újragondolása, átalakítása érdekében. Mindezen vizsgálataim alapja egy szempontrendszer felállítása, és annak való megfeleltethetőség alapján érvek és ellenérvek felsorakoztatása, melyek a jelenlegi szakmai képzési rendszer lehető leghatékonyabb és legcélravezetőbb megújítását eredményezhetik.

Kulcsszavak: NetAcad Program, Juniper Networks Academic Alliance (JNAA), Insular Telecommunication Network for Purpose of Government of Hungarian Defence Forces (ITNPG of HDF), Microsoft Virtual Academy, Hicom-Hipath training, NATO Communication and Information Systems School. ~ NetAcad Program, Juniper Networks Academic Alliance (JNAA), MH KCEHH, Microsoft Virtual Academy, Hicom-Hipath tanfolyamok, NATO Communication and Information Systems School.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz