Beke Dóra, Földi Alexandra, Kuti Rajmund:

Közúti balesetek során bekövetkező talajszennyezések és kárelhárítási eljárások vizsgálata

Absztrakt

A közúti közlekedésben részt vevő járművek száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett Magyarországon is, amit a közlekedési infrastruktúra fejlesztése nem tudott követni. A forgalom növekedése nagyon gyakran közúti balesetek bekövetkezéséhez vezet. A balesetek során a járművek olyan súlyos sérüléseket is szenvedhetnek, hogy a motorból és az erőátvitel elemeiből kenő- és hűtőfolyadékok, üzemanyagok juthatnak a közútra, onnan lefolyva pedig a talajba szivároghatnak. A környezetvédelem fokozott előtérbe kerülésével párhuzamosan a közúti balesetek környezetterhelésének vizsgálata nem kapott megfelelő hangsúlyt, ezért írásunkban, a legtöbb esetben a talajba jutó olajszármazékok káros hatásait vizsgáljuk. A kárfelszámolást végző szervezetek tevékenységének környezeti szempontú fejlesztése, a jövőbeli fejlesztési irányok kijelölése fontos, aktuális feladat. Jelen cikk szerzőinek célja, hogy kutatási eredményeik bemutatásával hozzájáruljanak a közúti balesetek során bekövetkező környezetszennyezések csökkentésének kezeléséhez, továbbá a hatékony kárfelszámolási tevékenységhez.

The number of vehicles involved in road traffic has continuously increased in Hungary in the recent decades, which could not be followed by the development of transport infrastructure. Heavy traffic can frequently lead to road accidents. Due to accidents,vehicles can be so seriously damaged that fuel, lubricants or coolants from the engine, gearbox and other components can spill onto the road surface and infiltrate into the soil. Although environmental protection is one of the main points of interest, the research of the environmental impact of road accidents has not get adequate attention so far, so in this paper we examine the harmful effects of hydrocarbons as the most frequent pollutants to the soil. The most relevant task is the improvement of the remediation organisations in an environmental-conscious way and determine the direction of development. With the introduction of our research results the purpose of the authors is to contribute to proper remediation of contaminated areas due to road accidents and help these activities to be more effective.

Kulcsszavak: közúti baleset, környezeti hatások, talaj, talajszennyezés, kárfelszámolás ~ road accident, environmental impacts, soil, soil contamination, remediation

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz