Hábermayer Tamás, Túriné Barta Ágnes, Sárossy Gábor, Kiefaber Gábor:

A katasztrófavédelmi műveletek támogatása önkéntesek bevonásával

Absztrakt

A katasztrófavédelem sikeresen szavatolja az ország lakosságának és anyagi javainak védelmét. Viszont annak ellenére, hogy a védelmi szervezetek alapvetően rendelkeznek a különböző veszélyek elhárításához, a károk felszámolásához szükséges erőkkel és eszközökkel, a mindennapi életben előfordulhatnak olyan veszélyhelyzetek, katasztrófák, amelyek során szükségessé válhat a mentő erők önkéntes mentőszervezetekkel történő megerősítése vagy a nemzetgazdaságból anyagi és technikai erőforrások bevonása. A katasztrófavédelmi műveletek sikere öt fő tényező folyamatos koordinációja révén valósul meg (információ, legitimáció, időbeliség, technikai eszközök, humán erőforrás), amelyek működését a szerzők a cikkben vizsgálják.

Disaster management successfully guarantees the defence of country citizens and their goods. Despite the fact that defence organisations have the necessary tools and numbers to prevent the different dangers and to settle the damages, during the normal daily routine there can be hazardous situations or disasters, when the rescuing forces must be strengthened with volunteer organisations or material and technical resources from the national economy. The success of the disaster management operations depends on the coordination of five main factors (information, legitimacy, temporality, technical capabilities, human resources).

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, önkéntes, ár- és belvíz ~ disaster management, volunteer, support, flood and inland water

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz