Muhammad Khaliq, Axel Hagemann, Kristóf Horváth, József Solymosi:

Nuclear Security Related Attributes and Characteristics of Different Types of Nuclear Facilities

Absztrakt

The existing International Atomic Energy Agency (IAEA) Nuclear Security Series (NSS) publications do not provide specific guidance for the different types of nuclear facilities; these are typically meant as a general guidance for nuclear facilities rather than having specific application to any specific facility type. Accordingly, the question may rise whether operators of different nuclear facilities would need to take account of the specific characteristics of their facilities during the implementation of the recommendations and guidance provided in IAEA NSS publications. The comprehensive answer to the question (regarding each type of nuclear facility) requires the identification of the above mentioned specific characteristics of all nuclear facility types and the systematic assessment of the exiting IAEA NSS publications, including IAEA Nuclear Security Series No. 13 and other implementing and technical guides. The identification of specific characteristics of different nuclear facilities that may influence the design and implementation of their physical protection systems and measures is the starting point of this comprehensive review process.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Nukleáris Védettségi Sorozatban eddig megjelent útmutatók nem adnak specifikus útmutatást a különböző típusú nukleáris létesítményekre vonatkozóan. A meghatározott követelmények és ajánlások általános érvényűek az összes nukleáris létesítményre. Felmerül a kérdés, hogy a különböző típusú nukleáris létesítmények üzemeltetőinek figyelembe kell-e venni a saját létesítmények specifikus tulajdonságait a NAÜ-követelmények és -ajánlások alkalmazásakor. A kérdés átfogó megválaszolásához meg kell határozni a különböző típusú nukleáris létesítmények nukleáris védettségi szempontból releváns tulajdonságait és értékelni kell, hogy ezek befolyásolják-e a követelmények és ajánlások alkalmazhatóságát. A különböző nukleáris létesítményeknek a fizikai védelmi rendszer tervezése és megvalósítása szempontjából releváns tulajdonságainak meghatározása és vizsgálata az első lépése ennek az átfogó feladatnak.

Kulcsszavak: nuclear security, nuclear facilities, security relevant characteristics, IAEA, physical protection ~ nukleáris védettség, nukleáris létesítmények védettségi szempontból releváns tulajdonságai, NAÜ, fizikai védelem

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz