III. Évfolyam 4. szám - 2008. december

Sipos Jenő - Apostol Attila

CAD/CAM, CNC TECHNOLOGY APPLIED IN THE FIELD OF ENGINEERING,
SECURITY TECHNOLOGY AND MECHANICAL ENGINEER TRAINING I.

Abstract/Absztrakt

In the last decades the spectacular results of each developmental stages of computer-aided design, were considered as great magic of computer use. Professionals were shocked by the impressive building of engineer works and their more and more realistic appearance. It was hard to believe and for many people it still is that this technology becomes indispensable in everyday engineering work. By now, in front-rank product development, it is impossible to do a competitive designer work without applying the most up-to-date design technology. This all leads to the fact that an engineer student of our days, in his design practice, is definitely going to work with the momentarily most up-to-date technology, which will be out-of-date in a couple of years.

A számítógépek alkalmazásának nagy varázslatai közé számított az elmúlt évtizedekben a számítógépen végzett tervezés egy-egy fejlődési szakaszának látványos eredménye. Szakembereket is meghökkentett a mérnöki alkotások látványos építése és mind valósághűbb megjelenítése. Nehezen hitték, sőt sokan ma is nehezen hiszik azt, hogy a mérnöki munka mindennapjaiban is nélkülözhetetlenné válik ez a technika. Mára az élvonalbeli termékfejlesztésben a mindenkori legjobb tervezési technika igénybevétele nélkül képtelenség versenyképes tervezőmunkát végezni. Ennek következtében napjaink mérnökhallgatója tervezői gyakorlatában minden bizonnyal a ma legkorszerűbbnek számító, de néhány év alatt elavuló módszert leváltó technikával fog dolgozni.

Keywords/kulcsszavak: computer aided design, CAD/CAM, CNC ~ számítógépes tervezés, CAD/CAM, CNC

Full article / A teljes cikk megtekintése »

 

Back to content / Vissza a tartalomhoz

 

© ZMNE BJKMK 2008.