III. Évfolyam 4. szám - 2008. december

Magyar Sándor

THE SPECIFIC CHARACTERISTICS OF
PEACEKEEPING OPERATIONS FROM THE ASPECTS OF TELECOMMUNICATIONS

 

Abstract/Absztrakt

The specific characteristics of peace support operations, their geographical and climate conditions put a great overload on the soldiers. The most significant feature of the missions is that the soldiers have to carry out their tasks outsides their county in many cases on another continent, mostly without telecommunications infrastructure, on devastated areas; that is why they can rely on the local public service providers in their communications only to a small degree or not at all. I analyze the above mentioned from the point of view of general military operations, but I also mention their effects on signals and signals personnel.

A békefenntartó műveletek sajátosságai, eltérő földrajzi, égövi területe miatt különös megterhelést ró a katonákra. A missziók legfontosabb sajátossága, hogy a katonák a feladatot országon kívül, sok esetben más földrészen, legnagyobb részben távközlési infrastruktúra nélküli, lerombolt területeken hajtják végre, ezért távközlés szempontjából a helyi közcélú szolgáltatókra csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem lehet támaszkodni. A fent említetteket cikkemben az általános hadműveleti szempontból elemzem, azonban kitérek a híradásra, híradó állományra gyakorolt hatásukra.

Keywords/Kulcsszavak:peacekeeping, telecommunications, distance diagnosis, spare parts, environmental factors ~ békefenntartás, híradás, távdiagnosztika, tartalék alkatrészek, környezeti faktor

Full article / A teljes cikk megtekintése »

 

Back to content / Vissza a tartalomhoz

© ZMNE BJKMK 2008.