Csősz László:

VESZÉLYES IPARI TEVÉKENYSÉGEK, MINT POTENCIÁLIS VÍZSZENNYEZŐK A SZIGORODÓ SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

Absztrakt

A vízminőségvédelemmel kapcsolatos feladatok összetett és fejlődő problémakört alkotnak, amely a szakemberek részéről komoly szakértelmet és felkészültséget kíván. Emberi, illetve műszaki hibákból adódóan rendszeresen előfordul, hogy a vízkészletek elszennyeződnek valamilyen formában. A balesetek okai között a legtöbb esetben megtalálható az emberi tényező, ha a műszaki okokat tekintjük, szintén nyomon követhető az emberi mulasztás. Mivel a felszíni vizek gyakran szolgálnak vízkivételi forrásként, rendkívül fontos, hogy a mindennapi veszélyes ipari tevékenységek mellett is megőrizzék a minőségüket. Ehhez jogi szabályozások, az ezekre alapozó következetes hatósági tevékenység és a vízügyi szervek felkészült munkája, illetve az elsődlegesen beavatkozók szakszerű és hatékony tevékenysége szükséges. Jelen cikk célja, hogy röviden bemutassa az ipari tevékenységeket szabályozó irányelvek kialakulásának előzményeit, az irányelvek fejlődését, illetve konkrét eseteken szemléltesse az ipari eredetű vízszennyezések legfőbb okát.

The tasks related to water quality protection consitute a complex and developing set of problems, wich require serious skills and preparedness of the experts. Resulting from human and technical defects it regularly occurs that water stocks in any form contaminate. Among the reasons of accidents the human factor can be found in most of the cases, if considering technical reasons, human faliure is also traceable. Because the surface waters often serve as water intake sources, it is extremely important to retain their quality even beside the daily dangerous industrial activities. It requires legal regulations, consequent authority actions and the prepared work of damagest he workmanlike and efficient activity of the primary interveners. The purpose of this article is to briefly represent the antecedents of the development of guidelines regulating indusrtial activities and the development of guidelines and to demonstrate the main reason of water contaminations of industrial origin on particular cases.

Kulcsszavak: civilizációs veszélyforrások, veszélyes üzemek, Seveso irányelvek, vízszennyezések, ~ civilizational threat, hazardus plants, Seveso directives, water pollution

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz