Farkas Tibor:

A KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS VÁLSÁGKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÁLTALÁNOS ELEMZÉSE AZ IRÁNYÍTÁS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TÁMOGATÁS TÜKRÉBEN

Absztrakt

Jelen közleményben a szerző bemutatja az ország területén bekövetkező esetleges katasztrófahelyzetek és egyéb válsághelyzetek felszámolásának általános jogszabályi környezetét, tevékenységi rendszerének általános elemeit. Mindezek mellett ismerteti a lehetséges vezetési és irányítási rendszert, annak alapvető részegységeit a kommunikációs és információs igények tükrében. „Jelen közlemény a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült”

In this article the author shows the general elements and the legislation related to disaster management, highlighted the possible situations in Hungary. After the author presents one possible command and control system and its fundamentals, and basic parts aspects of the communication and information requirements. “This article was supported by the János Bolyai Research Scholarship of the Hungarian Academy of Sciences.”

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, infokommunikáció, vezetési és irányítási rendszer, KCEHH ~ disaster management, info-communication, command and control system, KCEHH

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz