Munk Sándor:

HÍRADÓ-INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ALAPJAI III. HÍRADÓ-INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE, TÍPUSAI

Absztrakt

A Magyar Honvédség három alapvető új híradó-informatikai szabályozójának (doktrína, stratégia, szabályzat) központi fogalma a híradó-informatikai szolgál-tatás. A MH Informatikai Stratégia előírja egy egységes híradó-informatikai szol-gáltatásirányítási rendszer működtetését. Ehhez szükség van egy szolgáltatás ka-tegória rendszer, szolgáltatás típusok kialakítására. Jelen publikáció célja e feladat megalapozása a MH híradó-informatikai szolgáltatások főbb kategóriáinak, típusainak elemzésével és meghatározásával. Ennek részeként: bemutatja az info-kommunikációs szolgáltatások típusait Magyarországon; majd bemutatja és elemzi a híradó-informatikai szolgáltatások típusainak rendszerét a NATO-ban.

The central concept of the three basic new CIS regulatory documents (doctrine, strategy, regulation) is communication and information services. The HDF IT Strategy prescribes a unified IT service management system. This requires a service category system, a specification of service types. The aim of the recent publication is to provide the basis of this task by analysing and determining the main categories, and types of CIS services. As part of this: presents infocommunication service types in Hungary; and presents and analyses the CIS service type system in NATO.

Kulcsszavak: híradó-informatikai szolgáltatások, híradó-informatikai szolgáltatás típusok, NATO informatikai architektúra keretrendszerek – communication and information services, types of communication and information services, NATO IT architecture frameworks.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz