Csősz László:

FELSZÍNI VIZEK KŐOLAJSZENNYEZÉSEINEK VIZSGÁLATA

Absztrakt

Földünk jelentős részét alkotják, nyílt tengerek és óceánok. A tengerek mindig is fontos szerepet töltöttek be a kereskedelemben és a szállításban, amelynek következtében számtalanszor ártalmas és veszélyes anyagok kerültek a nyílt vizekbe. Továbbá a XX. században bekövetkezett technológiai fejlődés következtében a gáz és a kőolaj-kitermelés egyre jelentősebb szerephez jutott a nyílt vizeken. A hatalmas víztömegek láttán azt gondolhatnánk, tetteinkkel úgysem tudunk kárt okozni bennük. Ez azonban korántsem igaz, a tengerek olajjal történő elszennyezése partvidékeket pusztít el, egész tengeri madárkolóniákat írt ki, kioltja az életet a tengerekben. Az olajszennyezés hatalmas károkat tud okozni. Sajnos mindig fennáll a veszélye, hogy egy tankhajó zátonyra fut vagy egy olajfúrótorony megsérül vagy éppen megsemmisül. Egy-egy ilyen baleset alkalmával rengeteg olaj ömlik egyszerre a tengerbe, hatalmas ökológiai katasztrófát okozva ezzel. A tengerek mellett a folyók is hasonló veszélyeknek vannak kitéve. Hazánkban például a Duna és a Tisza gyakran esik áldozatul a különböző olajszennyezéseknek, egyrészt uszálybalesetek következtében, másrészt a hajók illegálisan a folyóba ürített fenékvize miatt, amely jelentős mértékű elhasznált olajat tartalmaz.

A significant portion of Earth, oceans and high seas. Seas have always played an important role in trade and transport, owing to which several times harmful and hazardous materials have ingresses into open waters. Further due to the technological development occurred in the 20th century gas and mineral oil production has received a more significant role on open waters. Seeing the huge water amounts we could think, we cannot harm them with our actions. However it is not true, the contamination of seas with oil destroys complete coasts, whole sea bird colonies are killed, and life is demolished in the seas. Oil contamination can cause huge damages. Unfortunately the risk always exists that a tanker runs aground or an oil derrick gets damaged or even destroyed. Upon such an accident enormous quantity of oil flows into the sea at once, causing huge ecological disaster. Beside seas rivers are also exposed to similar risks. In our country for example the rivers Danube and Tisza often fall a victim to different oil contaminations, on the one hand due to barge accidents, on the other hand due to the bilge-water of ships emptied illegally into the river, which contains significant amount of refuse oil.

Kulcsszavak: olajszennyezések, olajszennyezések kárelhárítása, alternatívák ~ oil spills, remediation of oil spills, alternatives

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz