Horváth Kristóf - Kátai-Urbán Lajos - Sebestyén Zsolt

A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG ÉS VÉDETTSÉG HAZAI KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEI

Absztrakt

A nukleáris biztonság és védettség kutatási-fejlesztési eredményeinek az időszakos értékelése előfeltétele a sikeres felkészülésnek és védekezésnek. A sugárvédelmi szabályozás, eljárások és eszközök korszerűsítésének napjainkban kiemelten fontos szerepe van, mivel a meglévő jelentős számú hazai nukleáris létesítmény mellett az atomerőművi blokkok bővítését tervezzük. A szabályozási változások és az atomenergia széleskörű alkalmazása miatt szükséges a nukleáris létesítmények telephely-vizsgálati és radiológiai értékelési rendszeréhez tartozó korszerűsítési lehetőségek rendszeres feltárása. A sugárvédelmi eljárások és műszerek fejlesztése terén elért fontosabb hazai kutatási-fejlesztési és felhasználói eredmények rendszeres áttekintő érékelése elengedhetetlen a nukleáris biztonság és a nukleáris védettség sikere érdekében. A két cikkre tervezett cikksorozatunk jelen első közleményében irodalmi áttekintést adunk a sugárvédelemi eljárások és műszerek fejlesztése terén elért fontosabb hazai kutatási-fejlesztési és innovációs eredményeiről. A második cikkben elemzést teszünk közzé a hazai és nemzetközi szabályozási rendszerek korszerűsítési lehetőségeiről.

The periodic assessment of the research and development results of nuclear safety and security is a prerequisite for successful preparation and protection. The modernization of radiation protection regulations, procedures and instruments has an essential role as in addition to the significant number of existing domestic nuclear facilities, nuclear power plant expansion is being planned. Due to the regulatory changes and the extensive use of nuclear energy, it is very important to regularly review the modernization possibilities of site examination and radiological assessment of nuclear facilities. Major domestic research and development results and user records in the field of radiation protection procedures and instruments had to be regularly assessed to ensure effective nuclear safety and nuclear security. In this first release of our two planned papers we provide an overview of the literature on the most important domestic research, development and innovation results of radiation protection in the field of development procedures and instruments. In the second publication we offer an analysis about the modernization possibilities of the domestic and international legislation.

Kulcsszavak: : nukleáris biztonság, sugárvédelem, korszerűsítés, Magyarország ~ nuclear security, radiation protection, modernization, Hungary

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz