Tóth Dominik:

A harci kocsi szerepe az ókor csataterein

Absztrakt

Egy adott korszak technikai fejlettségi szintje nagyban meghatározza a kor haditechnikai színvonalát. Egy új „civil” eszköz katonai célú felhasználása képes megváltoztatni a hadi kultúrát is. Az ókorban a megjelenő harci szekér nagyszerű példa az ilyen technikai újításra. Feltételezem, hogy a rendelkezésre álló szakirodalomra támaszkodva lehetséges az eszköz feladatköreinek valószínűsíthető meghatározása. A cikk célja ennek az elvégzése a téma kutatásához szükséges régészeti szakcikkek áttanulmányozásával.

Military technology has highly limited by ’civilian’ technical level in each historical eras. Appearance of a new device, and its use in warfare is able to change a martial-culture as well. Ancient war chariots/wagons are excellent examples. Supposing that is possible to describe the equipment’s exact role on the battlefield, the main goal of this article is to try to make a proper reconstruction.

Kulcsszavak: ókor, harci szekér, technikai fejlettségi szint, hadi kultúra ~ Antient era, war chariot/wagon, level of technical advance, martial culture

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz