Leskó György:

Elemzésre épülő módszerek alkalmazása a katonai műveletek támogatásában, a környezetvédelemi megelőzés érdekében

Absztrakt

A katonai műveletek sikerét nagymértékben befolyásolja a kapott támogatás. A végrehajtás során napjainkban előtérbe került egy fontos szempont, a környezetvédelem, ami nem nélkülözheti a fontosságának megfelelő támogatást. A környezetvédelem területén egyre inkább érzékelhető a megelőzés szerepének változása, és ez a folyamat magával vonja az eljárásmódok változtatásának szükségességét is. Felmerül a kérdés, hogy a megelőzés mely módszere alkalmazható a leghatékonyabban a katonai műveletek gyakorlati végrehajtása során. A cikkben a szerző a két megelőzési eljárás, a hatósági (határértékekre épülő) és a mérnöki (elemzésre épülő) módszer egybevetésével keresi a választ a legmegfelelőbb megelőzési eljárásmódokra, a környezetvédelmi elvárásoknak való megfelelés érdekében.

The success of military operations is largely influenced by the received support. During the implementation of military operations, an important aspect has been highlighted today the environmental protection, which cannot be without adequate support. More and more is perceptible change in the role of prevention in the field of environmental protection, this process entails the need to change the procedures. The question arises as to which method of prevention can best be applied in the practical implementation of military operations. In the article author is looking for answers for the most appropriate prevention methods with comparison two prevention procedure, administrative (based on limit values)- and engineering-analysis based methodology, to comply with environmental requirements.

Kulcsszavak: környezetvédelem, megelőzés, eljárásmód-vizsgálat, döntéstámogatás ~ environmental protection, prevention, procedure analysis, decision support

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz