Takács Krisztina:

Győr város ivóvízforrásainak összehasonlító mikrobiológiai vizsgálata

Absztrakt

Földünk ivóvíz-készleteinek folyamatos csökkenése ráirányította a figyelmet a környezettudatos vízgazdálkodás fontosságára. Az ivóvíz ellátás biztosítására napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk, hiszen ennek célja, hogy a fogyasztóhoz közegészségügyi szem-pontból megfelelő minőségű és mennyiségű víz kerüljön. A cikk elkészítésével célom volt, hogy bemutassam Győr város ivóvízellátását, illetve összegezzem az ivóvízbázisokból származó, bakteriológiai vizsgálat alá vont minták eredményeit, figyelembe véve az ivóvíz minőségére vonatkozó jogszabályokban rögzített mikrobiológiai vízminőségi jellemzőket. Emellett fontosnak tartom elemezni az ivóvíz mintákban esetlegesen előforduló mikroorganizmusok szaporodásának okait, illetve ezek egészségre gyakorolt hatásait. Írásom elkészítésével egy átfogó képet szeretnék kialakítani Győr ivóvizeinek jelenlegi és az elmúlt 5 évre visszanyúló mikrobiológiai állapotáról.

Continuous decrease of the Earth’s potable water resources draws attention the importance of environmentally conscious water management. Due to this fact, more emphasis should be put on drinking water supply provision. The aim of potable water supply is to provide appropriate quantity and quality of drinking water to consumers from a public health point of view. The aim of the research is to present the potable water supply of Győr and to summarize the results of bacteriological examined samples from the drinking water resources, considering microbiological water quality features in laws related to the quality of drinking water. It is also important to explore the reason of growing microorganism in drinking water and its effect for health. This research analyses the microbiological condition of drinking water in Győr during the last 5 years comprehensively.

Kulcsszavak: ivóvízellátás, vízminőség, mikrobiológia ~ potable water supply, water quality,microbiology

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz