Vránics Dávid Ferenc:

Felhő alapú rendszerekkel irányított pilóta nélküli légijármű rendszerek szakirodalmának kutatása

Absztrakt

Az 1990-es évek óta egyre gyorsuló ütemben terjedt el mind a felhőszolgáltatások, mind a pilóta nélküli légijárművek felhasználása. A 2010-es évekre a média hatására a köztudatban is elterjedt a két különálló fogalom, ám a modern technológia fejlődésének tendenciája azt mutatja, hogy hamarosan sor kerül a közös alkalmazásukra is – pilóta nélküli légijárműveket irányító felhő alapú rendszerek formájában. Ennek megfelelően a két témakörben számos tudományos közlemény jelent meg – mind a védelmi és polgári szférában –, a szerző a kapcsolódó hazai és külföldi publikációkat tekinti át és értékeli felhasználhatóságukat a közös terület vizsgálata esetén.

Since the 1990s, usage of cloud services and unmanned aerial vehicle systems has been increasing at an ever-faster pace. By the year 2010, the public awareness has been increased for both areas thanks to the media, but modern technology trends indicate that joint application of the two areas is imminent – in form of cloud controlled unmanned aerial vehicle systems. Accordingly, numerous scientific papers have been published in both areas – in defence and civil sectors –, the author reviews and assesses the usability of both domestic and international publications for research purposes in the joint area.

Kulcsszavak: pilóta nélküli légijármű, pilóta nélküli légijármű rendszer, drón, felhő, biztonság, szakirodalom ~ Unmanned Aerial Vehicle, Unmanned Aerial System, drone, cloud, security, literature

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz